organizator:logo-ibe       pani prezydent

linia blue

partnerzy:logo blue

logo um  logo pion logouj logotyp uw kolor  czd-logo  ptl logo  ptp logo  log1 swps logo  pl-pion-kolor

sli2012

logo menpliki do pobrania

 hanen obrazek

warsztaty hanen

Janice Greenberg, Dyrektor ds. Programów w Hanen Centre (Toronto) poprowadziła warsztat
na temat programów Hanen – specjalistycznych programów terapeutycznych związanych z intensywnymi szkoleniami dla grup rodziców dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz dla nauczycieli pracujących z małymi dziećmi. Programy Hanen opierają się na założeniu, że dzieci uczą się komunikować poprzez naturalne, codzienne konwersacje i że rodzice i nauczyciele mogą najlepiej wspomagać rozwój językowy dziecka, jeśli wiedzą, jak robić to efektywnie. Poprzez programy Hanen rodzice uczą się, jak reagować na zachowania dziecka oraz jak dostarczać mu odpowiedniej stymulacji językowej w zależności od jego etapu rozwoju.

więcej

 

program

PROGRAM KONFERENCJI
SLI - SPECYFICZNE ZABURZENIE JĘZYKOWE
DIAGNOZA, PROGNOZA, INTERWENCJA

Warszawa, 5–8 lipca 2012 r.

 

Moderatorzy:
Maria Cywińska
Michał B. Paradowski

 

 

Czwartek, 5 lipca 2012

 

 

09.00-11.00

rejestracja uczestnikówotwarcie konferencji: Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej


12.00-13.30

wykład: J. Bruce Tomblin (University of Iowa, USA), What is specific Language Impairment and why should we be concerned about it?
[Co to jest specyficzne zaburzenie językowe i dlaczego powinniśmy się nim przejmować?]


13.30-14.30

przerwa na lunch


14.30-16.00

 wykład: James Law (University of Newcastle, UK), The child with speech, language
and communication needs in the UK: the emerging evidence base and its implications for policy

[Dziecko ze specjalnymi potrzebami językowymi i komunikacyjnymi
w Wielkiej Brytanii: wyłaniająca się baza dowodów naukowych
i implikacje dla tworzenia systemu pomocy]


16.00-16.30

przerwa kawowa


16.30-18.00

 wykład: Catherine E. Snow (Harvard University, USA), Preventing language poverty and supporting language & literacy development in children
[Zapobieganie ubóstwu językowemu i wspomaganie rozwoju językowego oraz nauki czytania i pisania u dzieci]


18.00-19.00

wykład: Laurence B. Leonard (Purdue University, USA), Specific Language Impairment across languages – wideokonferencja
[Specyficzne zaburzenie językowe w różnych językach]


 

 

Piątek, 6 lipca 2012

 

 

09.00-10.00

wykład: Leslie A. Rescorla (Bryn Mawr College, USA), Late talkers: identification, characteristics and outcomes

[Dzieci późno mówiące: ich identyfikacja, charakterystyka i dalsze losy]


10.00-10.30

wykład: Magdalena Smoczyńska (Jagellonian University & Educational Research Institute, Poland), Late Language Emergence, SLI and dyslexia in Polish speaking children: A follow-up study

[Opóźniony rozwój mowy, SLI i dysleksja u dzieci polskich: badania

podłużne typu follow-up]


10.30-11.00

wykład: Patricia A. Eadie & Sheena Reilly (University of Melbourne & Murdoch Childrens’s Research Institute, Australia), Prevalence, pathways, and co-morbidities of Late Talking and Language Impairment in a community cohort (2-7 years)
[Częstość występowania, trajektorie rozwojowe i współzachorowalność opóźnionego rozwoju mowy i zaburzenia językowego w grupie reprezentującej populację ogólną (od 2 do 7 lat)]


11.00-11.30

przerwa kawowa

 

11.30-12.00

wykład: Stephanie Orloski (Warsaw, Poland), Differentiating profiles of late-talking children and children with autism
[Różnicowanie profili dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i dzieci z autyzmem]


12.00-12.30

wykład: Elżbieta Szeląg (Nencki Institute of Experimental Biology & Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland), The application of training in temporal information processing in children with SLI
[Zastosowanie treningu w czasowym przetwarzaniu informacji u dzieci z SLI]


12.30-13.30

wykład: Elin Thordardottir (McGill University, Canada), Specific Language Impairment in Icelandic, English, French and in bilingual children: Differences and similarities
[Specyficzne zaburzenie językowe w językach: islandzkim, angielskim, francuskim oraz u dzieci dwujęzycznych – podobieństwa i różnice]


13.30-14.30

 przerwa na lunch

 

14.30-15.30

wykład: Ester Dromi (Tel Aviv University, Israel),A developmental model
for the evaluation of communication, language and speech disorders in very young children
[Model rozwojowy oceny zaburzeń w komunikacji, zaburzeń językowych i zaburzeń fonologicznych u najmłodszych dzieci]


15.30-16.30

wykład: Marilyn Nippold (University of Oregon, USA), Reading comprehension
and syntactic deficits in children with SLI: Implications for the classroom
[Rozumienie tekstu czytanego a deficyty składniowe u dzieci z SLI:
implikacje dla szkoły]


16.30-17.00

 przerwa kawowa

 

17.00-18.00

 sesja plakatowa - pobierz program sesji plakatowej

 

18.00-19.00

wykład: Dorothy Bishop (Oxford University, UK), How language impairment affects literacy - webinar
[Jak zaburzenie językowe wpływa na opanowywanie umiejętności czytania i pisania]


 

 

Sobota, 7 lipca 2012

 

 

09.00-10.00

wykład: Monika Pawłowska (University of North Dakota, USA),What’s in a language test? An overview of diagnostic language tests and measures

[Co jest w teście językowym? Przegląd testów i innych językowych narzędzi diagnostycznych]


10.00-11.00

wykład:  Nan Bernstein Ratner (University of Maryland, USA), Phonological and fluency characteristics of children with SLI

[Charakterystyka cech fonologicznych i cech płynności mowy u dzieci z SLI]


11.00-11.30

przerwa kawowa

 

11.30-12.30

wykład: Philip Dale (University of New Mexico, USA), What twin studies can tell us about why preschool language abilities predict later reading

[Co badania nad bliźniętami mogą nam powiedzieć o związku między kompetencjami językowymi dzieci przedszkolnych a ich późniejszą umiejętnością czytania]


12.30-13.30

wykład:  Shula Chiat & Penny Roy (City University London, UK), The impact of socioeconomic disadvantage on young children’s language

[Wpływ niekorzystnych warunków społeczno-ekonomicznych na rozwój językowy dzieci
]


13.30-14.30

przerwa na lunch

 

14.30-15.00

wykład: Laurent Danon-Boileau (Université Paris Descartes, France), How can we help a child acquire his/her mother tongue?

[Jak można pomóc dziecku w przyswojeniu języka ojczystego?]


 
Panel dyskusyjny:
Jak pomóc dzieciom z SLI w Polsce? i podsumowanie konferencji

 

15.00-16.00

panel dyskusyjny, część 1.
Potrzeby: wiedza, narzędzia, rozwiązania systemowe, implikacje dla edukacji.

 

16.00-17.00

panel dyskusyjny, część 2.
Plan działania: Co trzeba zrobić i jak to zrobić?

 

17.00-17.30

przerwa kawowa

 

17.30-18.30   

panel dyskusyjny, część 3.
Plan działania: Co trzeba zrobić i jak to zrobić?

 

18.30-19.00

zamknięcie konferencji

 

 

 

Niedziela, 8 lipca 2012

 

 

Warsztaty:
Prezentacja programów Hanen ze szczególnym uwzględnieniem programu ‘Uczymy się mówić w przedszkolu’ Learning Language and Loving it. Warsztaty poprowadzi Janice Greenberg (Hanen Centre, Toronto, Canada)

 

09.00-10.30

warsztaty Hanen część 1


10.30-11.00

przerwa kawowa


11.00-12.30

warsztaty Hanen część 2


12.30-13.30

przerwa na lunch


13.30-15.00

warsztaty Hanen część 3


 

pobierz program

Zastosowanie treningu w czasowym przetwarzaniu informacji u dzieci z SLI
kapital ludzki ibe ee ue

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego