organizator:logo-ibe       pani prezydent

linia blue

partnerzy:logo blue

logo um  logo pion logouj logotyp uw kolor  czd-logo  ptl logo  ptp logo  log1 swps logo  pl-pion-kolorSESJA PLAKATOWA (6 lipca)
PROGRAM

 

Poster 1

Monika Biała1

 

1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7, Warszawa, Polska

 

Several years' psychological care over a boy with SLI in a psychological and pedagogical counseling center. The proposal of a psychological care model

 

[Kilkuletnia opieka psychologiczna nad chłopcem z SLI w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja modelu pomocy psychologicznej]

 

Poster 2

Lucyna Rupacz1, Lidia Cisowska2

 

1 Gabinet terapii logopedycznej i pedagogicznej LOGOP, Bydgoszcz, Polska
2 Gabinet logopedyczny LogoLid, Bydgoszcz, Polska

 

Is it SLI? – Difficulties in the differential diagnosis of disorders in children at risk (delayed development of speech)

 

[Czy to SLI? – Trudności diagnozy różnicowej zaburzeń u dzieci z grupy ryzyka (opóźniony rozwój mowy)]

 

Poster 3

Agnieszka Maryniak1, Anna Sędek1

 

1 Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa, Polska

 

Why is SLI often diagnosed as Asperger syndrome?

 

[Dlaczego u dzieci z SLI często jest rozpoznawany zespół Aspergera?]

 

Poster 4

Magdalena Kaczorowska1, Dorota Domańska-Pakieła1, Agnieszka Maryniak1, Anna Sędek1

 

1 Instytut "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka", Polska

 

SLI from the child neurologist perspective

 

[SLI z perspektywy neurologa dziecięcego]

 

Poster 5

Janina Jolanta Sazon-Brykajło1

 

1 Szkoła podstawowa nr 4, Kraków, Polska

 

Therapy of childhood difficulties in using the language code

 

[Terapia trudności dzieci w stosowaniu kodu językowego]

 

Poster 6

Barbara Arska-Karyłowska1, Yoram Bar-Tal2

 

1 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa, Polska
2 Tel Aviv University, Tel Awiw, Izrael

 

Selective Mutism – a new conceptualization and treatment approach

 

[Mutyzm selektywny – alternatywna konceptualizacja i wynikające z niej podejście terapeutyczne]

 

Poster 7

Marlena Kurowska1

 

1 Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska

 

A case study of a patient with underdeveloped speech of cortical origin

 

[Studium przypadku pacjenta z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego]

 

Poster 8

Ewa Haman1, Zofia Wodniecka2, Marta Białecka-Pikul2, Dorota Kiebzak-Mandera2, Jakub Szewczyk2, Aneta Miękisz1, Anna Marzecova2, Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic1, Natalia Banasik1, Joanna Kołak2, Katarzyna Kuś1, Magdalena Łuniewska1, Paweł Mandera2

 

1 Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
2 Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

 

A new set of tools for assessing language and cognitive development in Polish children

 

[Nowy pakiet narzędzi do oceny zdolności językowych i poznawczych polskich dzieci]

 

Poster 9

Ewa Haman1, Krzysztof Fronczyk2, Magdalena Łuniewska1, Łukasz Bola1, Katarzyna Chyl1

 

1 Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
2 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa, Polska

 

Picture Vocabulary Test: new tool to assess vocabulary size in Polish preschool children

 

[Obrazkowy Test Słownikowy: nowe narzędzie do oceny zasobu słownictwa polskich dzieci w wieku przedszkolnym]

 

Poster 10

Alina Maciejewska1

 

1 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce, Polska

 

Pupils’ analogical reasoning in word-formation structures

 

[Wnioskowanie przez analogię w konstrukcjach słowotwórczych uczniów]

 

Poster 11

Ewa Czaplewska1

 

1 Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska

 

Understanding of indirect instructions by children with SLI

 

[Rozumienie dyrektyw pośrednich przez dzieci z SLI]

 

Poster 12

Anna Skoczylas1, Monika Lewandowska1, Zdzisław Marek Kurkowski1,2, Anna Lus-Sałdyka1

 

1 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa, Polska
2 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

 

Central Auditory Processing Disorders and their influence on speech and language development

 

[Profile centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego i ich wpływ na rozwój mowy]

 

Poster 13

Magdalena Kochańska1, Magdalena Smoczyńska1,2
(współpraca: Anna Strzebońska, Halina Pastor, Joanna Owanek)

 

1 Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, Polska
2 Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

 

The assessment of language & literacy skills of the Polish six-year-old first form pupils after the first year of school education

 

[Ocena sprawności językowej i sprawności w zakresie czytania i pisania polskich uczniów, którzy rozpoczęli naukę szkolną w wieku sześciu lat]

 

Poster 14

Marta Bogdanowicz1, Małgorzata Szewczyk2

 

1 Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska
2 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących w Szczecinie, Szczecin, Polska

 

Program of the Good Start Method: From Word to Sentence, from Sentence to Text for children with language developmental delay

 

[Program Metody Dobrego Startu: Od słowa do zdania, od zdania do tekstu dla dzieci z opóźnieniem rozwoju mowy i języka]

 

Poster 15

Xiaowei He1, Lan Sun2

1 Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou, Chiny
2 University of Science and Technology of China, Hefei, Chiny

 

A study of grammatical deficits in Chinese-speaking children with SLI

 

[Badanie nad deficytami gramatycznymi u chińskojęzycznych dzieci z SLI]

 

Poster 16

Lan Sun1, Xiaowei He2, Lin Tian1

 

1 University of Science and Technology of China, Hefei, Chiny
2 Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou, Chiny

 

A semantic-field-dependent lexical intervention for Chinese-speaking children with Specific Language Impairments

 

[Interwencja leksykalna zależna od pola semantycznego dla chińskojęzycznych dzieci ze specyficznym zaburzeniem rozwoju językowego]

 

Poster 17

Eleni Theodorou1,2, Maria Kambanaros2, Kleanthes Grohmann1,2

 

1 University of Cyprus, Nikozja, Cypr
2 Cyprus Acquisition Team, Nikozja, Cypr

 

Diagnostic issues for bilectal children with SLI: The Case of Cypriot Greek

 

[Zagadnienia diagnostyczne u dzieci z SLI mówiących dwoma dialektami: przypadek języka cypryjskiego-greckiego]

 

Poster 18

Koula Tantele1, Kleanthes K. Grohmann1

 

1 University of Cyprus, Nikozja, Cypr

 

Telling and retelling narrative tasks in SLI: Differences across monolingual and bilingual children in Cypriot Greek

 

[Tworzenie i odtwarzanie narracji u dzieci z SLI: różnice pomiędzy jedno- i dwujęzycznymi dziećmi posługującymi się językiem cypryjskim-greckim]

 

Poster 19

Spyridoula Varlokosta1, Katerina Konstantzou1, Michaela Nerantzini1

 

1 University of Athens, Ateny, Grecja

 

Clitic production in Greek Specific Language Impairment

 

[Produkcja enklityk w przypadku specyficznego zaburzenia językowego w języku greckim]

 

Poster 20

Katerina Konstantzou1, Angeliek van Hout2, Spyridoula Varlokosta1, Maria Vlassopoulos1

 

1 University of Athens, Ateny, Grecja
2 University of Groningen, Groningen, Holandia

 

Acquisition of aspectual distinctions in children with Specific Language Impairment: Evidence from Modern Greek

 

[Nabywanie rozróżnień aspektowych u dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym w języku nowogreckim]

 

Poster 21

Reza Nilipour1, Gelaviz Karimi Javan2, Robabeh Shams Ardakani3

 

1 University of Welfare & Rehabilitation Sciences, Teheran, Iran
2 Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3 Africa Elemetary School, Teheran, Iran

 

Specific Language Impairment and slow information processing

 

[Specyficzne zaburzenie językowe a spowolnione przetwarzanie informacji]

 

Poster 22

Mehri Mohammadi Vaighan1, Reza Nilipour1

 

1 University of Welfare & Rehabilitation Sciences, Teheran, Iran

 

Different categorization skills in SLI and normal children

 

[Różnice w umiejętnościach kategoryzacji u dzieci z SLI a dziećmi rozwijającymi się typowo]

 

Poster 23

Sari Kunnari1, Tuula Savinainen-Makkonen1, Laurence B. Leonard2, Anna-Kaisa Tolonen1, Leena Mäkinen1, Mirja Luotonen3, Eeva Leinonen4

 

1 University of Oulu, Oulu, Finlandia
2 Purdue University, West Lafayette, USA
3 Oulu University Hospital, Oulu, Finlandia
4 King's College, Londyn, UK

 

Noun morphology in Finnish-speaking children with SLI

 

[Morfologia rzeczownika u fińskojęzycznych dzieci z SLI]

 

Poster 24

Leena Mäkinen1, Soile Loukusa1, Sari Kunnari1

 

1 University of Oulu, Oulu, Finlandia

 

Narrative retell and verbal working memory in children with Specific Language Impairment: Data from Finnish

 

[Odtwarzanie narracji i werbalna pamięć robocza u dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym: dane z języka fińskiego]

 

Poster 25

Ineta Dabašinskienė1, Eglė Krivickaitė1, Agnė Kalninytė1

 

1 Vytautas Magnus University, Kowno, Litwa

 

Multi-functional intervention resources for speech therapy

 

[Wielofunkcyjne narzędzia do interwencji logopedycznej]

 

Poster 26

Ágnes Lukács1, Ferenc Kemény1

 

1 Budapest University of Technology and Economics, Budapeszt, Węgry

 

Different forms of implicit learning in typical development and SLI

 

[Różne formy uczenia się incydentalnego w przypadku typowego rozwoju i SLI]

 

Poster 27

Éva S. Tar1

 

1 Eötvös Loránd University, Budapeszt, Węgry

 

Variability in native Voice Onset Time (VOT) in Hungarian-speaking children with Specific Language Development (SLI)

 

[Zróżnicowanie czasu odsunięcia dźwięczności (VOT – Variability Onset Time) u węgierskojęzycznych dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym (SLI)]

 

Poster 28

Larisa Avram1, Anca Sevcenco1, Ioana Stoicescu1

 

1 University of Bucharest, Bukareszt, Rumunia

 

Identifying linguistic markers of SLI and/or developmental dyslexia in Romanian

 

[Identyfikacja językowych wskaźników SLI i/lub dysleksji rozwojowej dla języka rumuńskiego]

 

Poster 29

Eva Aguilar-Mediavilla1, Eduard Rigo-Carratalà1, Miquela Sastre-Vidal1

 

1 University of Balearic Islands, Palma de Mallorca, Hiszpania

 

Consequences of early language problems in literacy in children with Specific Language Impairment (SLI)

 

[Konsekwencje wczesnych problemów językowych dla opanowywania umiejętności czytania i pisania u dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym (SLI)]

 

Poster 30

Lucia Buil-Legaz1, Josep Antoni Pérez-Castelló1, Daniel Adrover-Roig1, Eva Aguilar-Mediavilla1

 

1 University of Balearic Islands, Palma de Mallorca, Hiszpania

 

Referential communication in children with Specific Language Impairment (SLI)

 

[Komunikacja referencyjna u dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym (SLI)]

 

Poster 31

Miquel Serra1, David Aguilar1

 

1 Universitat de Barcelona, Barcelona, Hiszpania

 

Failure in the perceptual salience inhibition in the images description in LI children

 

[Niepowodzenie w hamowaniu wyrazistości percepcyjnej przy opisie obrazków u dzieci z zaburzeniem językowym]

 

Poster 32

Nadine Calleja1, Helen Grech1, Doris-Eva Bamiou2

 

1 University of Malta, Malta
2 UCL Ear Institute London, Londyn, UK

 

Development of a Maltese-English non-word repetition test and emerging trends

 

[Tworzenie maltańsko-angielskiego testu powtarzania pseudosłów i wyłaniające się trendy rozwojowe]

 

Poster 33

Svetlana Kapalkova1, Kamila Polisenska2, Zuzana Vicenova1

 

1 Comenius University, Bratysława, Słowacja
2 University of Manchester, Manchester, UK

 

Nonword repetition in Slovak-speaking children: Comparison of the scoring metho

 

[Test powtarzania pseudosłów u dzieci słowackojęzycznych: porównanie metod punktacji]

 

Poster 34

Thora Ulfsdottir1, Hrafnhildur Ragnarsdottir1, Johanna Einardsottir1, Marta Gall Jörgensen1

 

1 University of Iceland, Reykjavik, Islandia

 

Appraisal of the situation of Icelandic children and young people with speech-language and communication needs

 

[Ocena sytuacji islandzkich dzieci i islandzkiej młodzieży ze specjalnymi potrzebami w zakresie rozwoju wymowy, języka i komunikacji]

 

Poster 35

Synnve Schjolberg1, Patricia Eadie2

 

1 Norwegian Institute of Public Health, Bergen, Norwegia
2 University of Melbourne, Melbourne, Australia

 

Predictors of Language Delay at 5 years. Longitudinal data from the Norwegian Mother and Child Cohort Study

 

[Predyktory opóźnionego rozwoju mowy w wieku pięciu lat: dane z norweskich badań podłużnych kohorty matek i dzieci reprezentującej populację ogólną]

 

Poster 36

Ketty Holmstrom1, Ulrika Nettelbladt1, Eva-Kristina Salameh1, Olof Sandgren1, Annika Dahlgren-Sandberg2

 

1 Lund University, Lund, Szwecja
2 Gothenburg University, Göteborg, Szwecja

 

Lexical organizations in bilingual children with Language Impairment

 

[Organizacja słownika u dwujęzycznych dzieci z zaburzeniem językowym]

 

Poster 37

Olof Sandgren1, Richard Andersson1, Joost van de Weijer1, Ketty Holmström1, Kristina Hansson1, Birgitta Sahlén1

 

1 Lund University, Lund, Szwecja

 

Time-course analysis of eye gaze in referential communication

 

[Analiza przebiegu czasowego punktów fiksacji wzrokowej w komunikacji referencyjnej]

 

Poster 38

Kristine Jensen de López1, Hanne Søndergaard Knudsen1, Pia Bundgaard1, Karina Niss Jørgensen1, Sofie Filholm Mathiasen1, Christina Mortensen1

 

1 Aalborg University, Aalborg, Dania

 

Problem-based learning as a means for training psychology students how to use Dynamic Assessment to intervene with SLI children

 

[Nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemów jako sposób szkolenia studentów psychologii, jak używać oceny dynamicznej do interwencji u dzieci z SLI]

 

Poster 39

Kristine Jensen de López1, Hanne Søndergaard Knudsen1, Pia Bundgaard1, Karina Niss Jørgensen1, Sofie Filholm Mathiasen1, Christina Mortensen1

 

1 Aalborg University, Aalborg, Dania

 

Dynamic Assessment and intervention of language and working memory: a pilot study of Danish children with SLI

 

[Ocena dynamiczna i interwencja w zakresie języka i pamięci roboczej: badanie pilotażowe duńskich dzieci z SLI]

 

Poster 40

Irit Katzenberger1, Sara Meilijson1

 

1 Hadassah Academic College Jerusalem, Jerozolima, Izrael

 

Hebrew language assessment measure for pre-school children

 

[Narzędzie do oceny języka hebrajskiego u dzieci w wieku przedszkolnym]

 

 

Poster 41

Daniela Buehler1, Alexandra Perovic1, Nausicaa Pouscoulous1

 

1 University College London, Londyn, UK

 

Pragmatic abilities in children with Specific Language Impairment

 

[Zdolności pragmatyczne dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym]

 

Poster 42

Tuba Yarbay Duman1, Seyhun Topbas2, Elma Blom1

 

1 University of Amsterdam, Amsterdam, Holandia
2 Anadolu University, Eskişehir, Turcja

 

The impact of executive functions on verb inflection in SLI: The processing of Turkish counterfactuals

 

[Wpływ funkcji zarządczych na fleksję czasownika w SLI: Przetwarzanie warunkowych zdań kontrfaktycznych w języku tureckim]

 

Poster 43

Elma Blom1, Johanne Paradis2

 

1 University of Amsterdam, Amsterdam, Holandia
2 University of Alberta, Edmonton, Kanada

 

Second language children can help us understand Language Impairment

 

[Dzieci uczące się drugiego języka pomagają nam w zrozumieniu zaburzenia rozwoju językowego]

 

 

Poster 44

Philip Prinz1

 

1 San Francisco State University, San Francisco, USA

 

The case of Specific Language Impairment in deaf children developing proficiency in American Sign Language (ASL)

 

[Przypadek specyficznego zaburzenia językowego u dzieci głuchych przyswajających amerykański język migowy (ASL)]

 

Poster 45

Sara Ferman1, Liat Kishon-Rabin1, Avi Karni2, Hila Ganot1

1 Tel-Aviv University, Tel Awiw, Izrael
2 University of Haifa, Hajfa, Izrael

Is SLI specific to the language domain? Evidence from learning an artificial morphological rule

[Czy SLI jest specyficzne dla domeny językowej? Dane pochodzące z uczenia się sztucznych zasad morfologicznych]

kapital ludzki ibe ee ue

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego