organizator:logo-ibe       pani prezydent

linia blue

partnerzy:logo blue

logo um  logo pion logouj logotyp uw kolor  czd-logo  ptl logo  ptp logo  log1 swps logo  pl-pion-kolor

sli2012

logo menpliki do pobrania

 hanen obrazek

warsztaty hanen

Janice Greenberg, Dyrektor ds. Programów w Hanen Centre (Toronto) poprowadziła warsztat
na temat programów Hanen – specjalistycznych programów terapeutycznych związanych z intensywnymi szkoleniami dla grup rodziców dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz dla nauczycieli pracujących z małymi dziećmi. Programy Hanen opierają się na założeniu, że dzieci uczą się komunikować poprzez naturalne, codzienne konwersacje i że rodzice i nauczyciele mogą najlepiej wspomagać rozwój językowy dziecka, jeśli wiedzą, jak robić to efektywnie. Poprzez programy Hanen rodzice uczą się, jak reagować na zachowania dziecka oraz jak dostarczać mu odpowiedniej stymulacji językowej w zależności od jego etapu rozwoju.

więcej

 

rada programowa

Dr Marta BIAŁECKA-PIKUL Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Psychologii  Prof. dr hab. Marta BOGDANOWICZ Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii  Prof. dr hab. Barbara BOKUS Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii; SWPS, Wydział Psychologii  Prof. dr hab. Anna BRZEZIŃSKA Instytut Badań Edukacyjnych oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut PsychologiiDr Ewa CZAPLEWSKA Uniwersytet Gdański, Katedra Logopedii Prof. dr hab. Stanisław DUBISZ Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki Prof. dr hab. Stanisław GRABIAS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Dr Ewa HAMAN Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii Dr Dorota KIEBZAK-MANDERA Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego Prof. dr hab. Maria KIELAR-TURSKA Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Psychologii oraz Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - przewodniczącaProf. dr hab. Grażyna KRASOWICZ-KUPIS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Psychologii i Pedagogiki Prof. dr hab. Ida KURCZ Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii Prof. dr hab. Piotra ŁOBACZ Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Językoznawstwa Prof. dr hab. Edward ŁUCZYŃSKI Uniwersytet Gdański, Katedra Logopedii Prof. dr hab. Agnieszka MARYNIAK Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Pracownia Neuropsychologii Rozwojowej oraz Sekcja Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - wiceprzewodnicząca Prof. dr hab. Stanisław MILEWSKI Uniwersytet Gdański, Katedra Logopedii Prof. dr hab. Józef PORAYSKI-POMSTA Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Polonistyki Stosowanej oraz Towarzystwo Kultury Języka - przewodniczący Doc. dr Maria PRZYBYSZ-PIWKO Uniwersytet Warszawski, Instytut Polonistyki Stosowanej Prof. dr hab. Magdalena SMOCZYŃSKA Instytut Badań Edukacyjnych oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki, Pracownia Badań nad Językiem Dziecka Prof. dr hab. Elżbieta SZELĄG Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa Dr Zofia WODNIECKA Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Psychologii Prof. dr hab. Tomasz WOŹNIAK Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego oraz  Polskie Towarzystwo Logopedyczne - przewodniczący

dzieci

 sli

Specyficzne zaburzenie językowe (Specific Language Impairment – SLI) występuje u 7% dzieci i polega na trudnościach w używaniu języka. Dzieci z SLI później uczą się mówić, a gdy już zaczną mówić, ich możliwości językowe są ograniczone: mają ubogi słownik, problemy z gramatyką, nie rozumieją bardziej złożonych zdań. Często pojawia się u nich także dysleksja. Dzieci te, mimo że mają dobry słuch, są sprawne intelektualnie, nie mają zaburzeń neurologicznych ani cech autyzmu,  są narażone na dotkliwe niepowodzenia edukacyjne, które mają negatywny  wpływ na ich dalsze życie. Według szacunków w Polsce jest około 300 tysięcy dzieci z SLI. Większość z nich nie jest diagnozowana i nie ma możliwości otrzymania  należnej pomocy.


 

 sli

dzieci

 

W czasie, gdy w Polsce przygotowywaliśmy się do międzynarodowej konferencji na temat SLI, w maju tego roku, grono czterech wybitnych uczonych brytyjskich: profesor Dorothy Bishop z Oksfordu, profesor Gina Conti-Ramsden z University of Manchester , dr Courtenay Norbury z Uniwersytetu Londyńskiego oraz profesor Maggie Snowling z University of York, wystąpiły z wspólną inicjatywą kampanii na rzecz podnoszenia świadomości na temat zaburzeń w zakresie uczenia się języka (Raising Awareness of Language Learning Impairments, w skrócie RALLI). W ramach tej kampanii na You Tube zamieszczane są krótkie filmy wideo, w których specjaliści tłumaczą istotę zaburzeń językowych, w tym SLI, podkreślając ich negatywny wpływ na życie osób nimi dotkniętych. W filmach wypowiadają się także same dzieci z SLI. Zachęcamy do oglądania filmów z RALLI.


http://www.youtube.com/RALLIcampaign

kapital ludzki ibe ee ue

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego