bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

e lerning ico

E-learning jako stała praca? ZSK może w tym pomóc

Nauczanie zdalne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii stanowi już stały element rzeczywistości na świecie. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 tylko ten proces przyspieszyła. Teraz okazuje się, że e-learning już niedługo może stać się ciekawą alternatywą również w Polsce. Więcej
ZSK kwartalnik ico

Nowe wydanie Kwartalnika ZSK już do pobrania

Kwartalnik ZSK to publikacja na temat „uczenia się przez całe życie” oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Przygotowany został wspólnie z ekspertami IBE. Zapraszamy do pobrania numeru 2/2021. Więcej
29067317 1678009588909355 1167059274224893952 n

Wypełnij ankietę CEDEFOP i podziel się doświadczeniem w obszarze kształcenia zawodowego i korzystania z mikropoświadczeń

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) zaprasza podmioty zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym do wypełnienia czterech ankiet na temat przyszłości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mikropoświadczeń (microcredentials). Więcej
cyfrowa odznaka ico

IBE i ZSK pracują nad cyfrową Odznaką+

Prosty sposób potwierdzania umiejętności, indywidualne ścieżki kariery i atrakcyjne cyfrowe dyplomy, które można przesłać jednym „kliknięciem”. Tak wyglądać będzie niedaleka przyszłość na rynku pracy. To również wspólne marzenie polskich pracowników, działów HR i managerów.  Więcej
path ico

Path2Integrity: Zapraszamy na ostatnie przed wakacjami warsztaty online poświęcone kwestiom rzetelności badawczej

Zespół Path2Integrity zaprasza wszystkich studentów na kolejny międzynarodowy warsztat poświęcony kwestiom rzetelności badawczej pt.: „Research procedures in experiments”. Spotkanie odbędzie się 22 czerwca br. Więcej
Edukacja 01 2020 okladka ico

Rzetelność naukowa głównym temat nowego numeru kwartalnika EDUKACJA

Jednym z najważniejszych wyzwań dla europejskiej kultury akademickiej jest rozwój zasad uczciwości akademickiej oraz etyki badań. Dlatego najnowsze wydanie kwartalnika EDUKACJA poświęcone jest rzetelności naukowej. Więcej

Promoting innovative collaborative teaching and learning


Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi w Polsce międzynarodowy projekt CoLab “Promoting innovative collaborative teaching and learning”, realizowany przez konsorcjum 7 europejskich instytucji. Projekt dotyczy wsparcia rozwoju zawodowego nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod i form nauczania na lekcjach, a przede wszystkim stosowania formy pracy grupowej uczniów (tzw. collaborative learning).

 

Aktualności

Wdrażanie projektu Co-Lab w Polsce dobiega końca, chociaż nie oznacza to, że osoby zainteresowane nauczaniem poprzez współdziałanie nie będą miały okazji zapoznać się z tą metodą oraz uczestniczyć w szkoleniach na platformie. Z zapowiedzi p. Violi Pinzi, koordynatora projektu z Belgii, od 25 września br.  znowu będzie dostępne szkolenie na platformie, gdzie umieszczone są pomocnicze tłumaczenia materiałów i wypowiedzi ekspertów na język polski. To, co różnić będzie dotychczasową naszą pracę na platformie to fakt, że nie będzie już ono prowadzone z pomocą techniczną koordynatora z IBE, więc jeśli pojawią się jakiekolwiek zapytania, to zamieszczać je trzeba będzie w języku angielskim na platformie. Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę

http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/collaborative-teaching-and-learning_2nd-edition.

Większość uczestników dotychczasowego szkolenia internetowego i warsztatów spotkała się po raz ostatni w dniu 5 czerwca 2017 w IBE (w sumie około 50 osób). Byli to przedstawiciele szkół, instytucji edukacyjnych szkolących nauczycieli i przyszłych nauczycieli (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego), Ośrodek Rozwoju Edukacji, kuratorium oświaty oraz IBE. Seminarium dotyczyło dobrych praktyk w nauczaniu i uczeniu się uczniów poprzez współdziałanie i było prowadzone przez osoby, które brały udział w projekcie i pracy na platformie szkoleniowej, dla których spotkanie było okazją do podzielenia się własnymi doświadczeniami dot. promowanej w projekcie metody uczenia uczniów poprzez współdziałanie.

Seminarium podzielone było na dwie sesje. Pierwsza poświęcona była podjętym w czasie trwania projektu działaniom praktycznym, dobrym praktykom w zakresie zastosowania metody Co-Lab w praktyce szkolnej, akademickiej lub też w działaniu na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli. Druga obejmowała dzielenie się doświadczeniami, wynikami badań i analiz dotyczących oceniania pracy uczniów lub studentów na zajęciach z zastosowaniem metody Co-Lab.

Sesja I rozpoczęła się wystąpieniem p. Błażeja Helie, nauczyciela przyrody w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Warszawie stanowiącym wprowadzeniem do stosowania współdziałania na lekcji poświęconej orientowaniu mapy. Następnie uczestnicy spotkania podzieleni zostali na grupy, a kazda grupa otrzymała zadanie do wykonania w terenie wokół budynku Instytutu. Jak zauważali uczestnicy, bardzo ważne było w tym ćwiczeniu pokazanie, że praca metodą Co-Laborative learning nie musi wiązać się z długim czasem, może być też zastosowana w ciągu jednej godziny lekcyjnej.

Pani Sylwia Bloch z RODN i IP WOM w Rybniku pokazała wiele przykładów dobrych praktyk w zakresie współdziałania z różnych etapów edukacji – od przedszkola, przez szkołę podstawową i gimnazjum, do szkoły ponadgimnazjalnej a także przykłady pracy metodą współdziałania w trakcie prowadzenia zajęć z nauczycielami w ramach doskonalenia zawodowego. Z wystąpienia wynikało, że nie ma żadnych ograniczeń wiekowych w stosowaniu metody Co-Lab, choć z pewnością najłatwiej stosować ją w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z powodu najmniejszego zakresu treści nauczania.

Pani Paulina Rozmus z Niepublicznej Szkoły Podstawowej EduLab w Starych Babicach w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na konieczność stosowania współdziałania przez nauczycieli, którzy samoistnie stają się dobrym przykładem dla uczniów, przyjmujących ten sposób uczenia się jako oczywisty i naturalny. Panie Marzena Dżuman i Agnieszka Staszewska-Mieszek z MSCDN przedstawiły wykorzystanie uczenia opartego na współdziałaniu w grupie szkoleniowej nauczycieli zajmujących się edukacją czytelniczą. Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele – bibliotekarze. Prowadzące wykorzystały przy przygotowaniu tego szkolenia wzór konspektu a także karty samooceny, opracowane według wzoru z kursu Co-Lab na platformie MOOC.

Sesję II otworzyły studentki Wydziału Pedagogicznego UW, panie Aneta Dyszlewska i Kinga Mańkowska, które przedstawiły wyniki badania prowadzonego w trakcie praktyk studenckich w warszawskich przedszkolach w prezentacji pt. O trudnej sztuce oceniania siebie i innych na przykładzie wybranych sytuacji uczenia się opartego na współdziałaniu uczniów w wieku wczesnoszkolnym. W badaniu zostały zastosowane autorskie narzędzia w postaci kart oceny rówieśniczej, samooceny i tabeli obserwacji działań. Panie Agnieszka Bujno, Klaudia Kubiak, Marta Tierentiew, i Aleksandra Czarnecka, również studentki WP UW,  zaprezentowały ponadto wyniki i wnioski ze zrealizowanego w czasie zajęć akademickich badania w wystąpieniu pt. Ocenianie a role grupowe studenckich zespołach zadaniowych.

Z kolei Pani Teresa Stryjewska z Wydziału MSCDN w Ciechanowie przedstawiła bogato ilustrowaną zdjęciami i filmami prezentację na temat Praca w zespole jest OK. Ocenianie kształtujące w pracy grupowej. Zaprezentowała w niej cele i przebieg projektu, jaki zrealizowała z uczniami szkoły ponadgimnazjalnej na lekcjach chemii, gdzie uczniowie występowali w roli ekspertów oceniających wedle przyjętych kryteriów sukcesu pracę zespołową kolegów i koleżanek.

Pani Elżbieta Miterka wraz z zespołem (Piotr Mazur, Sylwia Maciuk, Mariusz Maciuk - pracownicy naukowo-dydaktyczni z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie|), przedstawiła prezentację, ilustrowaną zdjęciami i filmem pt. Ocenianie w uczeniu się przez współdziałanie oraz przeprowadziła krótkie zajęcia warsztatowe. Wychodząc od wyników badania ewaluacyjnego IBE w projekcie Co-Lab p. Miterka pokazała podstawy teoretyczne oceniania oraz narzędzia służące ocenie pracy w grupie takie jak checkbox (lista kontrolna), rubryki, mapy myśli, pole siłowe, róża wiatrów, linia czasu, głaski-komentarze, list do siebie, sklerotki, analogie czy tryplety a także narzędzia ICT, które mogą służyć uczeniu przez współdziałanie: AnswerGarden, QR, MindMap, Scrumy, Kahoot, Padlet, Trello czy Lino. Następnie pokazano film z zajęć ze studentami, na których wykorzystano zarówno ćwiczenie uczące współdziałania, jak i narzędzia do samooceny i oceny koleżeńskiej.

Pani Małgorzata Zub z Instytutu Badań Edukacyjnych zaprezentowała kolejną dawkę danych z badania ewaluacyjnego prowadzonego przez IBE w projekcie Co-Lab w prezentacji pt. Czynniki wpływające na efektywne nauczanie i ocenianie współdziałania uczniów. Przedstawiła kilka istotnych zagadnień oraz związanych z nimi opinii uczestników projektu z różnych krajów biorących w nim udział:

  • Czym jest uczenie przez współdziałanie?
  • Pozytywne efekty uczenia się przez współdziałanie
  • Stosowanie Co-Lab w szkole i na uczelni w oczach nauczycieli i pracowników naukowych oraz realizatorów doskonalenia zawodowego nauczycieli
  • Czynniki istotne dla stosowania CL w opinii partnerów projektu z różnych krajów.

Seminarium zakończyło się ogólną dyskusją, prowadzoną przez  p. Dorotę Sobierańską, WP UW oraz Urszulę Poziomek, IBE dotyczącą praktyki prowadzenia przez nauczycieli lekcji zawierających elementy pracy uczniów w grupie.
Dla zainteresowanych poniżej zamieszczamy prezentacje z warsztatu.

Prezentacja - Ocenianie w uczeniu się przez współdziałanie

Prezentacja - Pauliny Rozmus z EduLab

Prezentacja - Wykorzystanie uczenia opartego na współdziałaniu w grupie szkoleniowej. Marzena Dżuman, Agnieszka Staszewska – Mieszek, MSCDN Wydział w Warszawie

Prezentacja - Praca w zespole jest OK. Ocenianie kształtujące w pracy grupowej. Teresa Stryjewska MSCDN Wydział w CiechanowiePraca w zespole jest OK. Ocenianie kształtujące w pracy grupowej. Teresa Stryjewska MSCDN Wydział w Ciechanowie

Prezentacja -  Efektywność różnych sposobów oceny pracy grupy podczas zajęć akademickich. Agnieszka Bujno, Aleksandra Czarnecka, Marta Tierentiew, Kinga Rusinowska studentki Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

Prezentacja -  Czynniki wpływające na efektywne nauczanie i ocenianie uczniów. Na podstawie badania wstępnego i wymiany doświadczeń partnerów, Małgorzata Zub, IBECzynniki wpływające na efektywne nauczanie i ocenianie uczniów. Na podstawie badania wstępnego  i wymiany doświadczeń partnerów, Małgorzata Zub, IBE

Prezentacja - Przykłady działań grupowych i zespołowych w pracy nauczyciela przedszkola, szkoły, placówki oświatowej. Sylwia Bloch
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku.

Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękuję za wspólny czas i aktywność!
Agnieszka Rybińska, IBE, koordynator projektu w Polsce

Seminarium dot. dobrych praktyk w nauczaniu i uczeniu się uczniów poprzez współdziałanie

Serdecznie zapraszamy na seminarium dot. dobrych praktyk w nauczaniu i uczeniu się uczniów poprzez współdziałanie. Jest to ostatnie już seminarium organizowane w ramach międzynarodowego projektu CoLab Promoting innovative collaborative teaching and learning w dniu 5 czerwca br. w siedzibie IBE w Warszawie (program w załączeniu).
Prowadzone będzie przez osoby, które brały udział w projekcie i pracy na platformie szkoleniowej, dla których spotkanie to będzie okazją do podzielenia się własnymi doświadczeniami dot. promowanej w projekcie metody uczenia uczniów poprzez współdziałanie. Jednocześnie będzie to też miejsce dla wszystkich do dyskusji i wymiany poglądów na temat promowanej metodyki.

Uczestnikom seminarium będą wydawane imienne zaświadczenia potwierdzające udział.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 20 maja br. na adres mailowy. P. Agnieszki Rybińskiej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program do pobrania

Viola Pinzi na warsztacie w Warszawie

Na warszawskim szkoleniu dotyczącym nowego podejścia do uczenia się i nauczania w grupie mieliśmy specjalnego gościa. Z Belgii przyjechała do nas Viola Pinzi, która jest koordynatorką całego, międzynarodowego projektu Co-Lab.

Ekspertka przedstawiła wraz z Małgorzatą Zub z IBE wyniki badania dotyczącego rozumienia tematyki uczenia poprzez współdziałanie, przeprowadzonego wśród uczestników projektu w krajach partnerskich. Czterech na pięciu badanych uznało, że uczniowie osiągają lepsze wyniki w tych przedmiotach szkolnych, w których stosowane jest uczenie przez współdziałanie.

Następnie Dorota Sobierańska i Małgorzata Sieńczewska z Wydziału Pedagogicznego UW poprowadziły sesję warsztatową dotyczącą ról grupowych w procesie uczenia się opartego na kooperacji. Urszula Poziomek z IBE i Ewa Pyłka-Gutowska z MSDN pokazały różnice w rozumieniu uczenia się przez współdziałanie w stosunku do pracy w grupie oraz podkreśliły znaczenie kompetencji nauczyciela w tym procesie.

Pani Katarzyna Korzec z Zespołu Szkół nr 1 w Szprotawie przedstawiła scenariusz zajęć z języka angielskiego, spełniający kryteria uczenia się przez kooperacyjnego. Na temat znaczenia lidera w tworzeniu atmosfery sprzyjającej współdziałaniu  nauczycieli i uczniów wypowiedział się Marek Tarwacki, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół w Łajskach. Konsultant MSCDN Beata Rola przeprowadziła sesję warsztatową dotyczącą pracy zespołowej w grupie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Na kolejne spotkanie zapraszamy już 5 czerwca. Warsztat będzie podsumowaniem, przy czym będzie też pełnił rolę forum dla wypowiadających się uczestników projektu, którzy w okresie od marca do czerwca zrealizują przygotowane według nowej metody scenariusze zajęć z uczniami i podzielą się swym doświadczeniem i refleksjami z innymi uczestnikami warsztatu.

prezentacja - Wyniki badania wstępnego -plik PDF

Informacji o czerwcowym warsztacie udziela Agnieszka Rybińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zapraszamy na platformę e-learningową

24 października 2016 r. została uruchomiona platforma e-learningowa w ramach projektu. Kurs składa się z 4 modułów, wprowadzających w tematykę uczenia poprzez współdziałanie w szkole. Zawiera filmy video z wypowiedziami ekspertów i nauczycieli z różnych krajów, przykładowe scenariusze lekcji oraz sekcję dotyczącą oceniania uczniów za ich wkład w pracę grupową. Pozwala na wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami z kraju bądź z zagranicy. W jego ramach przewidziana jest także sesja pytań i odpowiedzi z ekspertami (15 listopada, godz. 18:00 oraz 23 listopada, godz. 18:00).

Aby przystąpić do kursu, należy zalogować się na stronie European Schoolnet Academy http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/collaborative-teaching-and-learning.  Do modułów szkoleniowych można wejść korzystając z zakładki „Moduły" nad video lub za pośrednictwem listy modułów, która znajduje się poniżej opisu kursu. Raz w tygodniu, w każdy poniedziałek, jest uruchamiany jeden moduł. Moduły pozostaną otwarte do końca kursu.

Wszystkim zarejestrowanym na platformie życzymy udanego szkolenia!

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie logowania do szkolenia prosimy o kierowanie maila do p. Agnieszki Rybińskiej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).


 

Warsztaty dla przedstawicieli szkół

W ramach projektu w dniu 18 maja 2016 r. odbył się pierwszy z trzech planowanych warsztatów. Udział w nim wzięli przedstawiciele szkół, instytucji edukacyjnych szkolących nauczycieli i przyszłych nauczycieli (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego), Ośrodek Rozwoju Edukacji, kuratorium oświaty oraz IBE.

Celem warsztatu było zapoznanie uczestników z celami i działaniami projektu oraz dyskusja nad możliwościami i codzienną praktyką uczenia uczniów poprzez współdziałanie. Warsztat podzielony był na dwa bloki, z których każdy zawierał elementy teorii i praktyki poprzez organizację ćwiczeń warsztatowych w mniejszych grupach. W części pierwszej znalazła się sesja dotycząca psychologicznych podstaw pracy z grupą edukacyjną, prowadzona przez ekspertów IBE. Część druga dotyczyła przykładów dobrych praktyk stosowania pracy w grupie na lekcjach przedmiotu, w nawiązaniu do przedmiotów przyrodniczych i historii. Prowadzona była wspólnie przez ekspertów IBE oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Warsztat zakończył się ogólną dyskusją dotyczącą zagadnień związanych z nauczaniem uczniów współpracy w zespole, możliwości oceny indywidualnych uczniów w ramach pracy zespołowej, odniesieniem zagadnienia do wymagań Podstawy Programowej i praktyką prowadzenia przez nauczycieli lekcji zawierających elementy pracy uczniów w grupie.

Dla zainteresowanych poniżej zamieszczamy prezentacje z warsztatu:

O projekcieProjekt promuje rozwijanie i pogłębianie umiejętności pracy w zespole. Z badań IBE wynika, że ta forma organizacji pracy nie jest często stosowana przez nauczycieli, którzy obawiają się utraty kontroli nad przebiegiem takiej lekcji, mają też trudności w ocenie wkładu pracy poszczególnych uczniów w końcowy rezultat pracy zespołowej. Z drugiej strony umiejętność pracy zespołowej jest wysoko ceniona przez pracodawców, którzy też od lat stwierdzają jej niewystarczający poziom u absolwentów szkół, poszukujących pracy.

W ramach projektu przewiduje się:

  • przeprowadzenie cyklu warsztatów (3 warsztaty - maj 2016, luty 2017 i czerwiec 2017), adresowanego do uczestników szkoleń, przedstawicieli samorządów i resortów odpowiedzialnych za edukację, organizacji wspierających edukację
  • udział w szkoleniu online, które ruszy w październiku i trwa około 6 tygodni. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, przyszłych nauczycieli oraz osób szkolących kadrę nauczycielską.

Myślą przewodnią tych szkoleń jest zaadaptowanie przekazywanych rozwiązań na lekcjach z uczniami w szkołach i w ramach kształcenia nauczycieli.

Materiały szkoleniowe, w tym scenariusze lekcji, będą dostępne bezpośrednio na stronie projektu http://colab.eun.org/home, podobnie jak platforma szkoleniowa. Już obecnie można znaleźć tam ciekawe filmy video dotyczące innowacyjnych form prowadzenia lekcji, w tym z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Ze strony Instytutu osobą udzielającą informacji jest p. Agnieszka Rybińska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 241 71 29).

Wyniki badania

Krótkie podsumowanie wyników badania

W ramach projektu zostało przeprowadzone przez IBE badanie dotyczące sprawdzenia nabytych przez uczestników projektu kompetencji związanych z nauczaniem i uczeniem się poprzez współdziałanie (ang. Collaborative Learning, CL) przed rozpoczęciem i po odbytym szkoleniu w ramach projektu CO-LAB. Zidentyfikowano również utrudnienia i przeszkody dla stosowania CL w praktyce szkolnej, co przyczyniło się do sformułowania pewnych zaleceń i rekomendacji. Badanie przeprowadzono na podstawie ankiet z udziałem uczestników (nauczycieli, nauczycieli akademickich, dyrektorów szkół, konsultantów i trenerów nauczycieli, przedstawicieli tzw. decydentów), analizy warsztatów krajowych oraz komentarzy uczestników udostępnionych na platformie szkoleniowej CO-LAB.

Uczenie się w grupach ma pozytywny wpływ na osiągnięcia uczniów (Hattie, 2009). Większość uczestników projektu zgodziła się z tym i jeszcze częściej wyrażała opinie, że CL pomaga rozwijać kompetencje społeczne. Po szkoleniu większość z nich odnotowała wzrost zrozumienia tematyki CL, nauczyciele częściej byli skłonni delegować uczniom zadania do wykonania i akceptować swobodę organizowania przez nich tej nauki.

Większość uczestników była zadowolona z odbytego szkolenia on-line i warsztatów. Po projekcie nauczyciele odnotowali wzrost pewności siebie i umiejętności korzystania z CL, a 39% deklarowało, że częściej korzystali z uczenia w formie pracy grupowej. Ponad połowa nauczycieli prowadziła więcej zajęć, w ramach których uczniowie koordynowali naukę w grupie (55%) i pracowali wspólnie (52%). Nauczyciele również dokonali zmiany w ocenianiu - częściej oceniali indywidualny wkład uczniów w pracę w grupie (49%), częściej wykorzystywali samoocenę uczniów (42%) i ocenę koleżeńską (39%).

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy stali się bardziej świadomi takich wyzwań, jak konieczność zaangażowania aktywnie każdego ucznia w pracę w grupie, lub ograniczeń – takich jak czas niezbędny na stosowanie CL. Ogromna większość nauczycieli wyrażała opinię, że przy wszystkich wymaganiach programowych nie ma wystarczająco dużo czasu na to, aby korzystać w pełni z możliwości CL, mimo iż prawie połowa z nich uznała, że programy nauczania odnoszą się do kompetencji najlepiej rozwijanych właśnie przez CL. Niektórzy z nich nie dostrzegają elastyczności programu nauczania i nie korzystają z mniej konwencjonalnych metod nauczania. Pomimo tego, aż 54% nauczycieli wykorzystało w praktyce nauczania w szkole to, czego nauczyli się w ramach projektu CO-LAB, udowadniając tym samym, że CL może zostać wykorzystany do realizacji podstawy programowej nawet na krótkich 45-minutowych lekcjach.

Zidentyfikowano kilka czynników wspomagających stosowanie CL w praktyce szkolnej. Należą do nich: wsparcie dla edukacji skoncentrowanej na uczniu oraz umiejętność ułatwiania procesu pracy w grupie i pomagania uczniom w rozwijaniu umiejętności współpracy. Ponadto wskazano kilka przykładów na to, w jaki sposób technologia może pomóc nauczycielom w korzystaniu z CL oraz w nawiązywaniu współpracy z innymi pracownikami, choć w niektórych przypadkach niewystarczające umiejętności ICT i dostęp do technologii mogą stanowić problem.

Wydaje się jednak, że czynnikiem najważniejszym ułatwiającym stosowanie CL w szkole jest kultura współpracy, wspierająca CL i współpracę nauczycieli. Pozytywny klimat w szkole, który obejmuje otwartość, dyskusję i współpracę między pracownikami, ma pozytywny wpływ na skuteczność nauczycieli i osiągnięcia uczniów (patrz np. TALIS 2013). Tymczasem stopień współpracy i współdzielenia się w szkole jest różny – począwszy od jej braku, przez dyskusję i wymianę doświadczeń, do bardziej zaawansowanej formy współdziałania, obejmującej koleżeńską obserwację zajęć, dawanie informacji zwrotnych, wzajemne uczenie się i wspólne nauczanie. Nauczyciele projektu CO-LAB dzielili się swoimi doświadczeniami w różnych formach. Po zakończeniu kursu 40% nauczycieli zgłosiło, że częściej współpracują z innymi nauczycielami. Stawali się również bardziej świadomi tego, że jeśli chcą nauczyć uczniów współpracy, sami również muszą ze sobą współpracować. Warsztaty projektowe pokazały jednocześnie, że uczestnicy lubili współpracować i byli bardziej zadowoleni, jeśli wymieniają doświadczenia w małych grupach.

Uczestnicy i partnerzy CO-LAB dostrzegli i podkreślali istotną rolę dyrektora szkoły w tworzeniu kultury współpracy. Podawano przykłady dobrych praktyk dyrektorów szkół, takich jak zachęcanie do współpracy nauczycieli, zapewnienie czasu na takie działania, otwartość na innowacyjne metody nauczania i elastyczne aranżacje przestrzeni edukacyjnej. Spośród dyrektorów szkół biorących udział w CO-LAB, 2/3 wprowadziło w szkołach zmiany zainspirowane projektem. Najczęściej dotyczyło to organizacji przestrzeni na dialog kadry dot. korzystania z CL, szkoleń nauczycieli, zapewnienia dostępu do zasobów dydaktycznych oraz swobodnych aranżacji przestrzeni w klasie. To, czego zabrakło, to reorganizacja siatki godzin w celu sprostania ograniczeniu czasowemu związanemu z uczeniem się poprzez współdziałanie.

Niektórzy uczestnicy projektu CO-LAB chcieli dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób można włączyć tematykę nauczania poprzez współdziałanie do głównego nurtu w szkołach i polityce, jednakże szkolenie w mniejszym stopniu odpowiedziało na te potrzeby. Dla innych warsztaty pozwoliły lepiej zrozumieć opinie różnych zainteresowanych stron (decydentów lub praktyków). Angażowanie decydentów w działania projektu nie było zresztą łatwe, przynajmniej w niektórych krajach, ze względu na niskie zainteresowanie tej grupy tematyką oraz koncentrację szkolenia na praktyce szkolnej. Jednakże projekt przyniósł korzyści i tej grupie docelowej - pozwolił zdobyć pewne inspiracje do działań oraz wiedzę, a niektórzy decydenci już deklarowali korzystanie z niej, zazwyczaj w obszarze doskonalenia nauczycieli oraz opracowywania programów nauczania.

Raport z badania w wersji angielskiej wraz z rekomendacjami

Raport z warsztatów krajowych (wersja angielska)

Ministerstwo Edukacji NarodowejMIiRmnisw logotyp

 

logo CKE maleore smallgus logo smallptdelogo oskkosio cie small